Upaya untuk mewujudkan Wawasan Wiyatamandala antara lain dengan menciptakan sekolah sebagai masyarakat belajar, pembinaan Organisasi siswa Intra Sekolah, kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, serta menciptakan suatu kondisi dinamik yang berisi kemampuan dan ketangguhan yakni memiliki tingkat keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan kekeluargaan yang mantap.

Pengembangan wadah-wadah generasi muda termasuk OSIS dan MPK perlu ditingkatkan secara terarah dan teratur. Disamping itu perlu diciptakan suasana yang sehat agar krestivitas dan tanggung jawab siswa semakin berkembang serta diusahakan bertambahnya fasilitas yang memungkinkan peningkatan kemampuan siswa tersebut adalah menyusun petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan OSIS dan MPK.

Pada hari senin, 16 November 2020 SMA YPHB Kota Bogor mengadakan pelantikan kepengurusan OSIS dan MPK Tahun Pelajaran 2020/2021. Pelantikan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pelantika OSIS dan MPK tahun 2020 dilaksanakan secara virtual karena masa pandemi Covid-19. Berikut Kepengurusan OSIS dan MPK  2020/2021 di bawah wakasek kesiswaan Joko Pitoyo, MM. dengan Staff kesiswaan Mida Muzdalifah, SE., dan Humam Thurmindi, S.Pd.

  1. PENGURUS OSIS

Ketua                        : Muhammad Rakhadya Ranu (XI MIPA 4)

Wakil Ketua I           : Danu Ilman Ahary (XI MIPA 5)

Wakil Ketua II          : Nayla fathiyyatuz Zahra Al Muttaqin (XI IPS 3)

Sekretaris I              : Chika Aurelia Hamid (XI MIPA 4)

Sekretaris II             : Ammara Nashita (XI IPS 3)

Bendahara I             : Anastasia Putri Rhamadhanty (XI IPS 3)

Bendahara I             : Elvira Slma (XI IPS 1)

Sekbid 1                   : Adinda Chairunnisa (XI IPS 3)

                                  : Afifah Dwi Karunia (XI IPS 4)

                                  : Andhika Sandy Adinata (X MIPA 3)

Sekbid 2                   : Elsyifa Barezki Syafaria Mulia (XI MIPA 1)

                                  : Lubaib Abdul ghani (X MIPA 2)

                                  : Jasmine Nesha Elvaretta (X MIPA 4)

Sekbid 3                   : Chynta Maharani Mustopa (XI MIPA 2)

                                  : Sherly Puja Tania (XI IPS 1)

                                  : Fabian Naufal Lidani (X MIPA 1)

                                  : Yiska Rachel Lailani (X MIPA 5)

Sekbid 4                   : Intan Putri Nurferdiany (XI IPS 2)

                                  : Lazuardi Izza Ghifari (XI MIPA 3)

                                  : Putra Rasyad Haq (XI MIPA 5)

                                  : Rhea Hartana Sudartha (X MIPA 3)

                                  : Satrio Alfareza Baihaqi (X MIPA 1)

Sekbid 5                   : Arifi Keisya (XI MIPA 2)

                                  : Isela Anjani Putri (X IPS 3)

                                  : Anugrah Jelang Ramadan (X MIPA 1)

Sekbid 6                   : Xena Aura Dwiputri (XI MIPA 1)

                                  : Tiara Faiza (X IPS 1)

                                  : Alfira dwi Murdiana (X MIPA 5)

Sekbid 7                   : Nirvana Putri (XI IPS 2)

                                  : Alyonan Raihan Hilmy Hidayat (X IPS 2)

                                  : federica Abrahams (X MIPA 2)

Sekbid 8                   : Salma Ramaniya Nityasewaka (XI MIPA 1)

                                  : Rafael kaydika Idris (X IPS 2)

                                  : Talitha Nur Zahrah (X IPS 2)

Sekbid 9                   : Aliya Fitri Salsabila (XI IPS 4)

                                  : Abdul Ghani Wahyu Rabbani (X MIPA 1)

                                  : Kautsar Alatas (X MIPA 5)

Sekbid 10                 : Gianisa Nabila (XI MIPA 5)

                                  : Mohamad Azizul Hakim (X MIPA 5)

                                  : hanna Anindya Sidabutar (X IPS 1)

                                  : Nasywa Hanan (X MIPA 1)

  1. PENGURUS MPK

Ketua                        : Isaurra Alkhansa Putri Adya (XI MIPA 3)

Wakil Ketua             : Joaquint Brilliant Pramustya (XI MIPA 2)

Sekretaris                : Qital Harik Fakhrullah (XI MIPA 4)

Bendahara               : Yulio Putra Wardana (XI MIPA 1)

Komisi A                   : Razaan Zambak Nuryayi (XI MIPA 5)

                                  : Muhammad Ihsan Hafizh (XI MIPA 1)

Komisi B                   : Syakireena Ladya Sefa (X MIPA 1)

                                  : Yasmin Rayhan Nisa (X MIPA 4)

                                  : Sonia Kayla (X MIPA 4)

Komisi C                   : Muhammad Azka Athalla (XI MIPA 4)

                                  : Chyla Hafiz (X MIPA 4)                                    

: Faisyah Agniya (X MIPA 4)

Ketua OSIS – Muhammad Rakhadya Ranu
Ketua MPK – Isaurra Alkhansa Putri Adya

Leave a Comment